naturaalit

Natura ry on Helsingin yliopiston ympäristöekologian opiskelijoiden ainejärjestö Lahdessa. Natura huolehtii jäsentensä edunvalvonnasta, järjestää tapahtumia ja toimii yhteistyössä muiden Lahdessa toimivien opiskelijajärjestöjen kanssa. Yhdistys kuuluu myös Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan tiedekuntajärjestöön Biosfääriin ja on yhteydessä muihin sen alaisiin järjestöihin.

Vuonna 2018 Natura ry lisää toimintaa Helsingissä kandivaiheen opetuksen loputtua Lahdessa.